Samarbetsprojekt

Järbo Friskola och Kreativt Forum har startat ett samarbete med medel från projektet Ett attraktivt Dalsland i tillväxt som Dalslands Sparbank driver.

Eleverna kommer under våren att träna teater, göra rekvisita mm för att sedan spela upp resultatet senare i vår.

bank

JÄRBO FRISKOLA