Bli medlem

Vill du bli medlem så anmäler du dig med:
– namn på alla medlemmar
– de 6 förstasiffrorna i födelsenumret
– mailadress
– telefonnummer
till medlem(a)kreativtforum.se.

Medlemsavgiften är 50 kr per medlem.
Betala till bankgiro: 5368-3926 Swish: 123 192 62 52

Samtidigt som medlemsavgiften är betald accepteras föreningens värdegrund.

– TYDLIGHET– i vår förening ska alla använda sig av en rak och tydlig dialog och information . För att undvika missuppfattningar och missförstånd.                                                                                  

– DELAKTIGHET- i vår förening är alla lika viktiga efter sina förutsättningar oavsett uppgifter. Allas åsikter är lika värdefulla.

– LYHÖRDHET- att vi i vår förening är öppna och vakna samt respekterar andras behov och åsikter. Alla i föreningen ska känna en glädje att vara med.                                                                                 

Som medlem är du skyldig att aktivt verka för att följa värdegrunden och respektera varandra.                                    

Kontakta styrelsen om du funderar över något!                                       Värdegrund är antagen av styrelsen den 29 december 2021