Kulturutveckling i Dalsland

Kreativt Forum kommer att driva Kulturutveckling i Dalsland som är ett Leader-projekt som vi sökt via Framtidsbygder Dalsland Årjäng Munkedal

Projektet är indelat i fyra olika delar och alla går ut på att utveckla föreningen och bygden i samarbete med andra föreningar, företag och invånarna i området, de olika delarna är:

  • Barnteater
  • Vidareutveckling
  • Gruppresor
  • Navet

Projektledare och kontaktpersoner är:

  • Magnus Bandgren 073-977 94 40
  • Camilla Edner 073-906 38 20
  • Mail: kontakt@kreativtforum.se